Najważniejsze daty

150 p.n.e. Cmentarz kultury łużyckiej. Osada z okresu wpływów rzymskich
II w. n.e. Zasiedlenie Ziemi Częstochowskiej
1136 Bulla papieska Innocentego II. "Dancovo"

Własność książęca
1217 Pierwsza wzmianka o Dankowie
1234 Książę Henryk Brodaty w Dankowie
1238 Zjazd biskupi: Bobrowniki, Danków, Działoszyn
1262 Zjazd w Dankowie książąt: Bolesława Wstydliwego, Bolesława Pobożnego, Henryka Wrocławskiego i Władysława Opolskiego
1267 Synod prowincjonalny biskupów w Dankowie
1268 Książę Bolesława Pobożny w Dankowie
1283 Danków miastem + 11 wsi - własność książęca
do XIV w. Przez Danków prowadziła droga z Krakowa do Sieradza i Wrocławia

Własność szlachecka
1462 Jan Hincza h. Działosna z Rogowa
1473 Po śmierci Jana Hańczy właścicielem Dankowa zostaje ród Kobylańskich h. Grzymała
1474 Król Kazimierz Jagiellończyk obozuje 6 tygodni pod Dankowem
1487 Właścicielem Dankowa zostaje Jakub Kobyliński h. Grzymała
1520-1565 Krzysztof Kobyliński - poeta renesansowy. Właścicielem Dankowa.
1565 Spadkobierczynią Dankowa, Lipia, Szyszkowa zostaje Anna Spinkowa. Danków staje się ośrodkiem życia ariańskiego.
XVI/XVII Właścicielem Dankowa zostaje ród Warszyckich h. Habdank
1599 Urodziny Stanisława, syna Andrzeja Warszyckiego
1607 Stanisława Warszycki (stryj) gości w Dankowie przez 3 miesiące króla Zygmunta III wraz z dworem
1622 Rozpoczęcie rozbudowy zamku.
1655 Oblężenie Częstochowy przez Szwedów. Stanisław Warszycki udziela z Dankowa pomocy klasztorowi na Jasnej Górze
1657 Król Jan Kazimierz z Marią Ludwiką i dworem przebywają w Dankowie. Wydanie kilku uniwersałów (18 IV; 27 IV; 16 VI)
1665 Pobyt króla Jana Kazimierza w Dankowie
1667 Król Jan Kazimierz ponownie w Dankowie
1681 Śmierć kasztelana Stanisława Warszyckiego w Pilicy
1730 Po prawnuczce Emercjannie z Warszyckich Pociejowej Danków staje się własnością Antoniego Konińskiego h. Łodzią
1753 Właścicielem Dankowa zostają Salomea z Szembeków Konińska i Jan Koniński wojewoda poznański
1764 Właścicielem są Stanisław i Jan Nepomucen Poniński
1767 Wielki pożar strawił budynki po fortecy i 6 chałup ze stodołami
1769 Siedziba właścicieli przeniesiona do Lipia
1773 Przekazanie Dankowa w dzierżawę
przed 1800 Pomór bydła
1814 Szkółka elementarna
1823 Ruiny fortecy; w bramie wjazdowej skład produktów
1868 Śmierć Klemensa Ponińskiego ostatniego właściciela z tego rodu
1869 Właścicielem Dankowa zostaje Maurycy Mittelstaedt
po 1910 Aleksander Steinhagen staje się posiadaczem Dankowa
1939 Zarząd okupacyjny niemiecki
po 1945 Parcelacja i upaństwowienie. W zabudowaniach majątku powstaje szkoła rolnicza, rolnicza spóldzielnia produkcyjna, kombinat rolno - spożywczy
1970 Melioracja i regulacja Liswarty, zniszczenie zalewu
1972-79 Konserwacja murów fortecy
1996 Nowy żelbetowy most na Liswarcie