ŚRODA POPIELCOWA W SANKTUARIUM DANKOWSKIM 26.02.2020 r.

       26 lutego 2020 r. Środą Popielcową rozpoczęliśmy kolejny Wielki Post w naszym życiu. Przez 40 dni będziemy podejmować wysiłki, aby nie tylko oczyścić nasze serca, ale przede wszystkim by przybliżyć się do Boga.
Na wspólną modlitwę do naszego Sanktuarium w tym szczególnym dniu przybyło wielu parafian. To wyjątkowy dzień gdyż rozpoczyna się kolejny etap w naszym życiu. Kolejna szansa dana nam od Pana Boga.
Ks. Proboszcz Henryk Dusza w czasie homilii wygłoszonej do wiernych przypomniał o znaczeniu Wielkiego Postu w życiu każdego chrześcijanina. Prosił wszystkich parafian, aby w miarę swoich możliwości uszanowali ten pokutny czas. Zwrócił uwagę, że owszem wyrzeczenia są ważne i potrzebne, ale co z tego, że obiecamy sobie w Wielkim Poście, że nie będziemy jedli słodyczy – mówił – jak dalej będziemy nie odzywać się z bratem, siostrą, gdy będziemy trwać w gniewie i nienawiści. Wielki Post to czas modlitwy, ale również pojednania i wzajemnego przebaczenia.
       Liczba 40 stanowi w Piśmie Świętym wyraz pewnej dłuższej całości, czasu przeznaczonego na jakieś konkretne zadanie człowieka lub zbawcze działanie Boga. W Wielkim Poście Kościół odczytuje i przeżywa nie tylko czterdzieści dni spędzonych przez Jezusa na pustyni na modlitwie i poście przed rozpoczęciem Jego publicznej misji, ale i trzy inne wielkie wydarzenia biblijne: czterdzieści dni powszechnego potopu, po których Bóg zawarł przymierze z Noem; czterdzieści lat pielgrzymowania Izraela po pustyni ku ziemi obiecanej; czterdzieści dni przebywania Mojżesza na Górze Synaj, gdzie otrzymał on od Jahwe Tablice Prawa.
        Z liturgii znika radosne „Alleluja” i „Chwała na wysokości Bogu”, a kolorem szat liturgicznych staje się fiolet. Istotą pozostaje przygotowanie wspólnoty wiernych do największego święta chrześcijan, jakim jest Wielkanoc.
W pierwszych wiekach chrześcijaństwa przygotowanie do świąt Zmartwychwstania trwało tylko czterdzieści godzin. W późniejszym czasie przygotowania zabierały cały tydzień, aż wreszcie ok. V w. czas ten wydłużył się. Po raz pierwszy o poście trwającym czterdzieści dni wspomina św. Atanazy z Aleksandrii w liście pasterskim z okazji Wielkanocy z 334 r.
         Tradycyjnemu obrzędowi posypania głów popiołem towarzyszą w Środę Popielcową słowa: „Pamiętaj, że jesteś prochem i w proch się obrócisz” albo „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”.
Sam zwyczaj posypywania głów popiołem na znak żałoby i pokuty znany jest w wielu kulturach i tradycjach.
Liturgiczna adaptacja tego zwyczaju pojawia się jednak dopiero w VIII w. Pierwsze świadectwa o święceniu popiołu pochodzą z X w. W następnym wieku papież Urban II wprowadził ten zwyczaj jako obowiązujący w całym Kościele. Z tego też czasu pochodzi zwyczaj, że popiół do posypywania głów wiernych pochodził z palm poświęconych w Niedzielę Palmową poprzedzającego roku.

Wszystkich Parafian zapraszamy na piękne nabożeństwa wielkopostne do naszego Sanktuarium. Na Drogę Krzyżową w każdy piątek i Gorzkie Żale w niedzielę.