Niedziela – 15 MARCA 2020 ROKU – III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

ZARZĄDZENIE
W sprawie działalności duszpasterskiej
w związku z ogłoszeniem na obszarze rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego.

                  Tegoroczny Wielki Post dla nas wszystkich jest niezwykle trudnym i przejmującym doświadczeniem. Może się okazać, że przyjdzie nam tym razem zatęsknić za Eucharystią, za Komunią Świętą, za pięknymi i bogatymi nabożeństwami tego okresu, za rekolekcjami i wielkopostną spowiedzią. Niech ta tęsknota rozpala naszą miłość i potęguję nasze błaganie, abyśmy niebawem mogli wróci do normalnego funkcjonowania świątyń i wspólnot.
                                 W związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego jesteśmy zobowiązani do zachowania szczególnych zasad postepowania, których celem jest nade wszystko bezpieczeństwo naszych wiernych i duchownych. Zgodnie z zarządzeniem Arcybiskupa częstochowskiego Wacława Depo w naszej Archidiecezji życie religijne i duszpasterskie będzie prowadzone według następujących zasad:

 1. Od dziś zawiesza się do odwołania wszystkie nabożeństwa celebrowane publicznie (Drogi Krzyżowe, Gorzkie Żale, Godzinki, nabożeństwa nowennowe, Koronkę do Miłosierdzia Bożego, Różaniec itp.), zachęcając wiernych, by odprawiali je indywidualnie, w rodzinach lub uczestniczyli w transmisjach drogą telewizyjną, radiową czy internetową.
 2. Zgodnie z wprowadzonymi przepisami, w Mszach Świętych lub liturgii Sakramentów świętych albo liturgii pogrzebowej uczestniczyć może maksymalnie 50 osób.
 3. Zasada ograniczenia liczby uczestników odnosi się także do pogrzebów w których powinna uczestniczyć wyłącznie najbliższa rodzina (należy w tym przypadku skorzystać z możliwości modyfikacji liturgii przez redukcje stacji, albo sprawowanie wyłącznie obrzędu pogrzebu poza Mszą Św.), a także do Sakramentu Chrztu Św.
 4. Wiernych zachęcamy do łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez Mszę Św. i nabożeństwa transmitowane w środkach masowego przekazu. Dają one możliwość duchowego przeżywania tajemnic wiary, które w tych nadzwyczajnych okolicznościach mogą być nieocenione dla dobra duszy i społeczeństwa. Jednocześnie formy te wymagają zachowania odpowiedniego sposobu uczestnictwa.
 5. Zachęcamy wszystkich wiernych, by wzorem naszych przodków, w tych szczególnych dniach umieścić w oknach domów wizerunek Matki Najświętszej, zwłaszcza tak nam bliski i drogi wizerunek Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej, w której Bóg dał Narodowi Polskiemu przedziwną pomoc i obronę, a jej święty Obraz Jasnogórski wsławił niezwykłą czcią wiary i modlitwy błagalnej za naszą Ojczyznę i wszystkie kraje objęte pandemią.
 6. Rekolekcje dla dzieci i młodzieży zostają odwołane, wobec czego nie wolno organizować specjalnych spotkań w parafiach.
 7. Rekolekcje parafialne dla dorosłych: zarządca się przeniesienie na inne terminy(np. w Okresie Wielkanocnym, przed uroczystością odpustową), w których będą mogły być zorganizowane w taki sposób, by nie stwarzać niebezpieczeństwa dla uczestników.
 8. Każdy kto zauważy u siebie symptomy zarażenia lub zetknął się z osobą zarażoną lub objętą kwarantanną ma obowiązek zgłosić się do służb sanitarnych w sposób przewidziany prze obowiązujące regulacje prawne.
 9. Do czasu ustabilizowania sytuacji sanitarnej, odwołuje się wszelkie wyjazdy pielgrzymkowe, krajowe jak i zagraniczne.
 10. Należy zawiesić spotkania grup formacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
 11. Należy zaniechać zwyczaju całowania stuły przez osoby spowiadające się.
 12. Wiernych informujemy, że mogą przyjąć Komunie Św. na rękę choć to nie gwarantuję zagrożenia zarażeniem. Osobie proszącej o udzielenie Komunii Św. na rękę nie wolno tego odmówić. Należy jednak z delikatnością poinformować o własnym zachowaniu zasad ostrożności, o niebezpieczeństwie przyniesienia zarazków na swoich dłoniach w drodze z domu, a udzielając Komunii Św. do ust należy zachować większą niż zazwyczaj uwagę, by nie dotykać ust osób przystępujących.
 13. Wierni przekazują sobie znak pokoju gestem skłonu głowy. Nie podają sobie rąk jak zazwyczaj.
 14. Trzeba poprosić wiernych o powstrzymanie się od tradycyjnego gestu czci wobec krzyża wystawionego w Okresie Wielkiego Postu w nawach kościołów.
 15. Rezygnujemy z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą.
 16. Należy kategorycznie zaniechać zwyczaju błogosławieństwa dzieci podchodzących z rodzicami do Komunin Świętej poprzez znak krzyża czyniony palcem dłoni na czole. Przy błogosławieństwie osób, praktykowanym przy różnych okazjach, należy powstrzymać się od nakładania rąk i kreślenia znaku krzyża na czole, ograniczając się do czynienia znaku krzyża dłonią nad osobą błogosławioną.
 17. Obowiązek uczestnictwa w Mszy Św. nie dotyczy osób chorych, osłabionych lub tych, dla których opuszczenie domu lub znalezienie się w skupisku ludzi byłoby ryzykowne. Osoby takie mogą łączyć się ze wspólnota Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe nie zaciągając grzechu ciężkiego z tytułu zaniedbania obowiązku uczestnictwa w Eucharystii. Udziela się ogólnej dyspensy od obowiązku uczestnictwa w Mszy Św. niedzielnej: osobom w podeszłym wieku, osobom z objawami infekcji, dzieciom i młodzieży szkolnej, oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę, osobą, które czują obawę przed zarażeniem. Dzieci i młodzież mogą uczestniczyć we Mszy Św., ale pod opieką rodziców i na ich odpowiedzialność.
 18. Sprawy kancelaryjne załatwiać drogą telefoniczną i pocztą elektroniczną z wyjątkiem tych które wymagają obecności w kancelarii parafialnej.
 19. Ks. Arcybiskup bardzo prosi, aby osoby konsekrowane w swych domach zakonnych, duchowni w kościołach(bez udziału wiernych świeckich) oraz wszyscy świeccy we własnych domach zgodnie z komunikatem Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski każdego dnia o godzinie 20.30 odmawiali Różaniec w intencji osób chorych, służb medycznych i sanitarnych, a także o odwrócenie zagrożenia dla nas i całego świata. Prośmy Boga w modlitwie o zmiłowanie nad nami. Na zakończenie modlitw zalecamy udzielić błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem na cztery strony świata błagając Boga za lud sobie powierzony.
  Mając na uwadze powyższe zalecenia ks. Arcybiskupa Wacława Depo w naszym kościele:
 • kapłani będą odmawiać Różaniec o 20.30 każdego dnia bez udziału wiernych. Wierni niech łączą się z nami w domach odmawiając Różaniec przed obrazem lub figurą Matki Bożej.
 • Z racji odwołania rekolekcji prosimy o przystępowanie do spowiedzi św. od godz. 16.30 – 17.00 w dni powszednie.
 • W czwartek Uroczystość Św. Józefa Oblubienica NMP – Msze Św. 9.00, 16.30 i 17.00
 • Do nabycia paschaliki po 10 zł i tygodnik katolicki „Niedziela” po 6 zł. Z dodatkiem.
  POWYŻSZE ZARZADZENIA OBOWIĄZUJĄ OD DNIA DZISIEJSZEGO, AŻ DO ODWOŁANIA.
  Módlmy się wszyscy, prośmy aby Bóg się zmiłował nad światem. Tylko w nim nasza nadzieja!