NOWENNA POMPEJAŃSKA – wielka modlitwa o ustanie epidemii w Sanktuarium Dankowskim.

                        Ostatnie dni i tygodnie pokazały, że życie człowieka od niego nie zależy. Szalejąca epidemia koronawirusa zabrała już wiele tysięcy ludzkich istnień. Zamiast cieszyć się życiem, przeżywać piękny czas Wielkiego Postu i przygotowywać nasze serca na radość Wielkanocy ciągle słyszymy o nowych obostrzeniach i zakazach. Jako ludzie wierzący widzimy, że jeżeli Pan Bóg nie pomoże daremne nasze ludzkie wysiłki.
                    Jako duszpasterze naszej Parafii w Dankowie na czele z ks. Proboszczem zachęcamy naszych kochanych parafian, aby podjęli trud NOWENNY POMPEJAŃSKIEJ. Zdajemy sobie sprawę, że jest to długa modlitwa, ale liczne świadectwa osób, które podjęły ten rodzaj modlitwy świadczą, iż Matka Boża nie pozostaje obojętna na wołanie swoich dzieci. Tym bardziej w naszym Sanktuarium gdzie od tylu wieków czcimy Matkę Bożą Królową Różańca Świętego naszą Dankowską Panią trzeba, abyśmy podjęli tą modlitwę w duchu ufności i wielkiej wiary w przemożne wstawiennictwo Matki Bożej.

Jak odmawiać NOWENNE POMPEJAŃSKĄ:

Cała nowenna pompejańska trwa 54 dni i dzieli się na dwie części po 27 dni. Nazywamy je częścią błagalną i dziękczynną. Aby się nie pogubić, warto zaznaczyć sobie w kalendarzu dni trwania nowenny – datę rozpoczęcia i zakończenia.
Nowennę pompejańską odmawiamy w jednej intencji przez cały czas jej trwania. Nie wymieniamy listy intencji, ale jedną, najlepiej precyzyjną i konkretną prośbę.
INTENCJA OGÓLNA DLA NASZEJ PARAFII: Matko Boża prosimy o ustanie epidemii koronawirusa w Polsce i na Świecie.

Pierwsze 27 dni – część błagalna Nowenny Pompejańskiej:

 1. Najpierw żegnamy się znakiem krzyża.
 2. Potem podajemy intencję(INTENCJA OGÓLNA DLA NASZEJ PARAFII: Matko Boża prosimy o ustanie epidemii koronawirusa w Polsce i na Świecie.) i mówimy: „Ten różaniec odmawiam na Twoją cześć, Królowo Różańca świętego”.
 3. Teraz czas na modlitwy początkowe różańca (Wierzę w Boga, Ojcze nasz, 3 Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu) – odmawiamy jeden raz, na początku nowenny w danym dniu.
 4. Następnie odmawiamy różaniec – piętnaście tajemnic. UWAGA! Nie trzeba ich odmawiać na raz, można podzielić np. tak, ze rano modlimy się tajemnicami radosnymi, w południe tajemnicami bolesnymi, a wieczorem – chwalebnymi.
 5. Po skończeniu każdej części różańca modlimy się krótką modlitwą błagalną:
  Pomnij o miłosierna Panno Różańcowa z Pompejów, jako nigdy jeszcze nie słyszano, aby ktokolwiek z czcicieli Twoich, z Różańcem Twoim, pomocy Twojej wzywający, miał być przez Ciebie opuszczony. Ach, nie gardź prośbą moją, o Matko Słowa Przedwiecznego, ale przez święty Twój różaniec i przez upodobanie, jakie okazujesz dla Twojej świątyni w Pompejach wysłuchaj mnie dobrotliwie. Amen.
 6. Na samym końcu modlimy się modlitwą „Pod Twoją obronę”
 7. Trzy razy z ufnością i wiarą mówimy: „Królowo Różańca świętego, módl się za nami!”

Kolejne 27 dni – część dziękczynna nowenny pompejańskiej:

 1. Najpierw żegnamy się znakiem krzyża.
 2. Potem podajemy intencję(INTENCJA OGÓLNA DLA NASZEJ PARAFII: Matko Boża prosimy o ustanie epidemii koronawirusa w Polsce i na Świecie.) i mówimy: „Ten różaniec odmawiam na Twoją cześć, Królowo Różańca świętego”.
 3. Teraz czas na modlitwy początkowe różańca (Wierzę w Boga, Ojcze nasz, 3 Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu) – odmawiamy jeden raz, na początku nowenny w danym dniu.
 4. Następnie odmawiamy różaniec – piętnaście tajemnic. UWAGA! Nie trzeba ich odmawiać na raz, można podzielić np. tak, ze rano modlimy się tajemnicami radosnymi, w południe tajemnicami bolesnymi, a wieczorem – chwalebnymi.
 5. Po skończeniu każdej części różańca modlimy się krótką modlitwą dziękczynną:
  Cóż Ci dać mogę, o Królowo pełna miłości? Moje całe życie poświęcam Tobie. Ile mi sił starczy, będę rozszerzać cześć Twoją, o Dziewico Różańca Świętego z Pompejów, bo gdy Twojej pomocy wezwałem, nawiedziła mnie łaska Boża. Wszędzie będę opowiadać o miłosierdziu, które mi wyświadczyłaś. O ile zdołam będę rozszerzać nabożeństwo do Różańca Świętego, wszystkim głosić będę, jak dobrotliwie obeszłaś się ze mną, aby i niegodni, tak jak i ja, grzesznicy, z zaufaniem do Ciebie się udawali. O, gdyby cały świat wiedział jak jesteś dobra, jaką masz litość nad cierpiącymi, wszystkie stworzenia uciekałyby się do Ciebie. Amen.
 6. Na samym końcu modlimy się modlitwą „Pod Twoją obronę”
 7. Trzy razy z ufnością i wiarą mówimy: „Królowo Różańca świętego, módl się za nami!”

Kochani Parafianie!
         Ks. Proboszcz jako Ojciec Parafii martwi się tym co obecnie dzieje się w Polsce i na świecie. W tym trudnym czasie zapewnia Was o pamięci w modlitwie. Jako duszpasterze jesteśmy z Wami nie tylko gdy wszystko jest dobrze, ale przede wszystkim teraz w tym bolesnym dla nas wszystkich czasie. Ks. Proboszcz docenia Waszą troskę o parafię i wielką wiarę. Jest to piękne świadectwo miłości do Parafii, gdy ludzie podchodzą i z wielką troską martwią się o utrzymanie Kościoła i Kaplic. Pytają o spowiedź wielkanocną, deklarują nocne czuwanie i adoracje przy Grobie Pańskim. To jest piękne świadectwo Waszej wiary za co z całego serca dziękujemy.

Niech Miłosierny Bóg za przyczyną Matki Bożej naszej Dankowskiej Pani okaże nam i naszym rodzinom Miłosierdzie i powstrzyma epidemię. Ufamy, że już niebawem wspólnie będziemy mogli wychwalać Boga w naszym Kościele i Kaplicach.
Niech Dobry Bóg ma Was w swojej opiece. Szczęść Boże!