BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO.

W związku z tym, że w tym roku nie będzie tradycyjnego poświęcenia pokarmów prosimy, aby nasi Parafianie w Niedziele Wielkanocna zanim zasiądziecie do wspólnego posiłku najpierw odmówili modlitwy według schematu niżej podanego.
Jest to modlitwa, która zastępuje poświęcenie pokarmów przez Kapłana. Może ja poprowadzić ojciec albo ktoś z rodziny. Ważne, aby uczynić to z szacunkiem i należna godnością.
Niech ten trudny czas uświadomi nam jak bardzo pragniemy i tęsknimy za Świętami jakie pamiętamy z minionych lat.

Ojciec rodziny lub przewodniczący rozpoczyna znakiem krzyża: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
Wszyscy odpowiadają: Amen.

Zapala świecę umieszczoną na stole i mówi: Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.
Wszyscy odpowiadają: Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.

Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego.
Mt 6, 31 ab.32b-33: Bracia i siostry, posłuchajmy słów Ewangelii według świętego Mateusza: „Jezus powiedział do swoich uczniów: «Nie troszczcie się zbytnio i nie mówicie: co będziemy jeść? co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane».”

Po odczytaniu tekstu przewodniczący rozpoczyna modlitwę: Ojcze nasz., Zdrowaś Maryjo. oraz Wierzę w Boga.

Na zakończenie przewodniczący odmawia modlitwę: Módlmy się. Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Wszyscy odpowiadają: Amen