ADORACJA PRZY GROBIE PAŃSKIM W SANKTUARIUM DANKOWSKIM.

            W tym trudnym czasie epidemii chcemy modlić się przy Grobie Chrystusa prosząc o potrzebne dla nas wszystkich łaski. Wszyscy bardzo przeżywamy ten trudny czas. Bardzo byśmy chcieli tak jak przez minione lata cieszyć się pięknem Liturgii Triduum Paschalnego. Jednak w tym czasie gdy swobodnie nie możemy przychodzić do świątyni chcemy więcej modlić się w domu, Towarzysząc Panu Jezusowi w Jego Męce Śmierci i Zmartwychwstaniu.
          Tak to już jest, że gdy coś mamy wydaje się nam, że będzie tak zawsze. Dopiero gdy coś stracimy, albo czego nam nie wolno doceniamy jak bardzo jest nam to potrzebne. Jak bardzo nam tego brakuje. Ten trudny czas epidemii, te obostrzenia do 5 osób w Kościele na nabożeństwach i Mszach Św. pokazały jak bardzo nie docenialiśmy tego co wydawało się dla nas normalne i oczywiste. Przychodząc na Liturgie Wielkiego Czwartku widać było ludzi, którzy mieli łzy w oczach bo nigdy nie przeżywali w takim smutku Triduum Paschalnego i Wielkanocy. Teraz dopiero uświadamiamy sobie jak ważny jest dla nas Nasz Kościół Parafialny. Jak piękną jest Msza św. celebrowana w Kościele. To nie to samo co w telewizji czy Internecie. Niech ten czas Wielkanocy przeżywany w tych „niezwykłych” warunkach uświadomi nam wielką wartość tego co Pan Jezus nam zostawił tu na ziemi.

Zapraszamy na Adorację przy Grobie Pana Jezusa w Wielką Sobotę od 9.00 do 18.00. Niech to będzie namiastka tego pięknego czasu i okazja do pogłębiania wiary!