NIE MA OGRANICZEŃ DLA WIERNYCH W KOŚCIELE – dyspensa odwołana.

ARCYBISKUP METROPOLITA CZĘSTOCHOWSKI
Częstochowa, 28 maja 2020 r.
L. dz. 864/5.1.1/2020

W odpowiedzi na „Komunikat przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski w sprawie dyspens od udziału w niedzielnych Mszach Świętych” z dnia 27 maja 2020 r. (zgodnie z kan. 87 § 1, kan. 1245 i kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego), biorąc pod uwagę aktualne zarządzenia państwowe, od niedzieli, 31 maja br. (włącznie),

odwołuję ogólną dyspensę od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej w niedziele i święta nakazane, udzieloną dnia 24 marca 2020 r.,

Udzielam jednak zwolnienia od obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej w niedziele i święta nakazane: 
osobom w podeszłym wieku, 
osobom z objawami infekcji, 
wszystkim, którzy czują obawę przez zarażeniem.
Treść niniejszej dyspensy należy niezwłocznie umieścić na stronie internetowej Archidiecezji Częstochowskiej.
Usilnie prosi się także o ogłoszenie jej wiernym, umieszczenie jej na stronach internetowych parafii, na tablicach ogłoszeń, w biuletynach parafialnych i w mediach społecznościowych.
(-) ✠ Wacław DEPO ARCYBISKUP METROPOLITA CZĘSTOCHOWSKI
(-) Ks. Marian SZCZERBA KANCLERZ