RENOWACJA BRAMY KRZEPICKIEJ

          Parafia Danków to jedna z najstarszych w tej okolicy. Obecny Kościół murowany został zbudowany w latach 1641 – 75 na terenie twierdzy dankowskiej. Wszyscy którzy odwiedzają nasze Sanktuarium są pod wielkim wrażeniem nie tylko pięknego Kościoła, ale także całego otoczenia wokół świątyni. Kościół dankowski otoczony jest pięknymi murami obronnymi. Na szczególną uwagę zasługuje Brama Krzepicka. To jest nasza historia, o której nie możemy zapomnieć. Ta pamięć wyraża się przede wszystkim w trosce o zachowanie tego co pozostało po dawnym zamku.
        Dlatego staraniem Kustosza naszego Sanktuarium ks. kan. Henryka Duszy jak również Urzędu Gminy Lipie na czele z p. Wójt Bożeną Wieloch zrodził się pomysł, aby pozyskać środki na odbudowę i zabezpieczenie Bramy Krzepickiej i murów obronnych. Jak wspominał ks. Proboszcz w wywiadzie dla lokalnej gazety kłobuckiej „Gmina Lipie niczym drugie Bobolice”: Najbardziej zależy mi na zabezpieczeniu mrów i Bramy Krzepickiej, które wymagają naprawy. Koszty odbudowy Bramy Krzepickiej na pewno nie będą małe, ale wierze że z Bożą pomocą na pewno nam się uda.

       Choć nie było łatwo udało się przygotować potrzebną dokumentacje i odpowiednie pozwolenia. Dzięki temu Parafia na ten cel otrzymała środki z Funduszu Konserwatora Zabytków w Katowicach. Od wtorku rozpoczęły się prace konserwatorskie prowadzone przez wyspecjalizowana firmę z Krakowa. Mamy nadzieje, że jest to dobry początek zmierzający do odbudowy i rekonstrukcji Bramy Krzepickiej i murów obronnych, tak aby historia i piękno tego miejsca przetrwały dla przyszłych pokoleń.

Dziękujemy w tym miejscu najpierw Ks. Proboszczowi kan. Henrykowi Duszy za ogromne zaangażowanie i troskę, aby nic co pozostawiła nam historia naszej Ojczyzny tu w Dankowie nie zostało zniszczone. Dziękujemy p. Wójt Gminy Lipie Bożenie Wieloch i wszystkim pracownikom Urzędu Gminy za nieocenioną pomoc w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji, bez której nie udało by się pozyskać potrzebnych środków.

Niech Matka Boża nasza Dankowska Pani ma w opiece wszystkich wspierających to dzieło.