DZIĘKCZYNIENIE ZA TEGOROCZNE ŻNIWA I ZBIORY W SANKTUARIUM DANKOWSKIM – 06.09.2020R.

        Dożynki w dawniej Polsce, zwane okrężnem, wyżynkiem, wieńcowinami lub plonem, były radosnym świętem rolników z obrzędami o charakterze dziękczynnym za szczęśliwe ukończenie żniw i za wszelkie zbiory. Najpierw orszak dożynkowy udawał się do kościoła, gdzie wieniec święcono, a następnie do dworu, aby razem z dziedzicem świętować pomyślne zakończenie zbiorów. Podobnie jest i dzisiaj: najpierw udajemy się z wieńcami do kościoła, aby je poświecić, a następnie uczestniczymy w zabawach i radosnym spotkaniu rolników.

        Na dzisiejsza uroczystość dożynkową do naszego Sanktuarium przybyli rolnicy i ich rodziny, aby we wspólnej modlitwie dziękować Dobremu Bogu za tegoroczne zbiory i zakończony czas żniw. O godz. 11.00 przed cudownym obrazem Matki Bożej Dankowskiej rozpoczęła się uroczysta Msza św. dziękczynna za tegoroczne zbiory, która poprzedziła procesja z wieńcami spod figury św. Floriana na parkingu przy Plebani. Rozpoczynając Eucharystie Ks. Proboszcz Henryk Dusza powitał wszystkich przybyłych przedstawicieli poszczególnych miejscowości naszej Parafii: SZYSZKÓW, RĘBIELICE SZLACHECKIE, ALBERTÓW, NATOLIN, LIPIE I DANKÓW.  Dzisiejszą uroczystość dożynkową uświetniła obecność licznie przybyłych druhów strażaków, Pani Wójt gminy Lipie Bożeny Wieloch wraz z pracownikami Urzędu Gminy, pań z Kół Gospodyń Wiejskich w strojach ludowych. Ks. Proboszcz zachęcił wszystkich obecnych do wspólnej, gorącej modlitwy dziękczynnej za tegoroczne zbiory. Zawsze musimy pamiętać, aby najpierw Bogu dziękować za to co mamy – mówił we wstępie. Bez Jego Błogosławieństwa ziemia nie wyda dobrego owocu, a ludzka praca i trud będzie na nic. Tradycją naszej Parafii jest to, że każda miejscowość należąca do Parafii przygotowuje swój wieniec dożynkowy, aby w ten sposób podziękować Bogu za Jego Błogosławieństwo. Jak co roku wieńce są piękne i okazałe. Nawiązują do motywów religijnych i patriotycznych naszej Ojczyzny, a wykonane są ze zbóż i tegorocznego ziarna. Ks. Proboszcz w homilii zwrócił uwagę, że choć wiosna była trudna i niepewna dla rolników to jednak Pan Bóg pobłogosławił i ziemia wydała obfite plony. Docenił trud i poświęcenie pracy na roli. Choć praca rolnika jest ciężka zależna od pogody – mówił ks. Proboszcz w homilii to jednak zawsze musimy pamiętać, aby najpierw Bogu oddać cześć szczególnie w niedziele Dzień Pański. Bogu niech będą dzięki za tegoroczne żniwa i zbiory!

        Na zakończenie Ks. Proboszcz życzył wszystkim pracującym na roli wytrwałości i Bożego Błogosławieństwa. Podziękował za ich trud i poświęcenie bez którego nie byłoby tak potrzebnego nam wszystkim chleba i udzielił pasterskiego błogosławieństwa.