OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

22 Listopada 2020r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

XXXIV NIEDZIELA ZWYKŁA

UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA

           1. W dzisiejszą Uroczystość – wystawienie Najświętszego Sakramentu, Litania do
                Najświętszego Serca Pana Jezusa i akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Jezusowi
                Chrystusowi Królowi.

        2.W piątek o 16.30 Droga Krzyżowa ma wałach i Msza św. za ofiarodawców.

        3. W przyszłą niedzielę rozpoczyna się nowy rok liturgiczny – Adwentem.

4. W przyszłą niedzielę poświęcenie opłatków ma sumie po niej spotkanie z  
     rodzicami dzieci kl. III – którzy rozprowadzą opłatki po parafii – przy zachowaniu
     zasad bezpieczeństwa – najlepiej opłatki odbierać na podwórku czy przy bramie.

     Z uwagi na niską frekwencję na Mszach św. w niedzielę ks. Proboszcz prosi o     
     możliwie większe datki  – które będą przeznaczone na utrzymanie parafii, między  
     innymi wywóz śmieci z cmentarza – ostatnio mamy 8 kontenerów po 1200 zł co
     daje kwotę 9600.

5.Bóg zapłać za ofiary na opał z Lipia 3040zł. i ofiary na Kościół Danków 2 x 200zł.
   Lipie Częstochowska 50 zł.

6. Od przyszłej niedzieli będzie można nabywać świece wigilijne:duże 15 zł. małe 7zł

7. Do nabycia „ Niedziela”