INTENCJE MSZALNE 25. 01 – 31. 01 2021

INTENCJE MSZALNE 25 I – 31 I 2021 r.

PONIEDZIAŁEK 25.01.  Świeto Nawrócenia św. Pawła Ap.

        16:30 1 + Bogdana Gmur – od sąsiadów Ryszczyków Szczepaniaków i Stanisławy Bulak.

                  2 + Ryszarda Gloca – od chrześniaka Krzysztofa z rodz. i Marka Wilka z rodz.

                  3 + Wandę Heluszka – od chrześnicy Barbary Łyko i Janiny Żydziak z rodzinami.

        17:00  Z racji kolędy za mieszkańców Dankowa 1 – 30 i ul. Ziołowa.

        18:00 Z racji kolędy za mieszkańców Dankowa od kościoła do sklepu po obu stronach.

WTOREK 26.01.     wsp. św. biskupów Tymoteusza i Tytusa                                                                                          

16:30 1+ Józefa Dadela – od znajomych z Paździorna i ucz. pogrz.

          2 + Henrykę Smorąg – od rodz. Doboszów Kulów i Grzegorza Jęsiora z rodz.

          3 + Janusza Wychowskiego – od kolegi Mietka z rodz. i sąsiadów Drabów i Troczków.

 17:00  Z racji kolędy za mieszkańców Dankowa od sklepu do lasu i tzw. „Góry”.

ŚRODA 27.01.    

16:30 1 + Genowefę Król – od rodz. Lewandowskich i Balas.

          2 + Józefę Łosik – od Mieczysława Radka z rodz. i Alicji Radek z rodzicami.

17:00 1 + Władysława Szczepaniaka – od swatki Anny Pijanowskiej i rodz. Ranoszek i Krotla z Giętkowizny.

          2 + Halinę Mazik – od rodz. Kowalczyków Grzelińskich i Doroty i Janaka Sroków z rodz.

 CZWARTEK 28.01.     wsp. św. Tomasza z Akwinu 

  16:30 1 + Tadeusza Strugacza – od sąsiadów Radków i kolegów i koleżanek z firmy „Jamar”.

            2 + Kazimierę Mońka – od chrześnicy Teresy Wilkowskiej z rodz.

  17:00 1 + Krzysztofa Woźniaka – od wujka Piotra z rodz. i rodz. Szymanków.

            2 + Helenę Kałuża – od Teresy Malec z Wojtkiem i Drosikowej z Lipia.

PIĄTEK 29.01.              

16:30 Roczek O zdrowie i Błogosławieństwo Boże dla Alicji Włodarczyk w 1 rocz. ur.

17:00 1 +Józefa Juśkiewicza – od rodz. Pawłowskich z Albertowa

          2 + Stanisława Mrugacza – od bratowej Eugenii z rodz. i Heleny Duszyńskiej.

          3 + Józefa Dobosza w 22 rocz. śm.

SOBOTA 30.01.   

16:30 1 +Kazimierę Kurzejewską –od rodz. Kałużów z Rębielic Król. i Jana Pasztaleńca.

          2 + Annę Hankę – od rodz. Słomianów z Lipia i Haliny Grondys z rodz.

 17:00 1 + Zdzisława w 10 rocz. śm. Mariannę Józefa Słomianów.

          2 + Stanisławę w 3 rocz. śm. Longina Szymanków zm. z rodz. Szymanków Majchrzaków Siejów Jana  
                Kozackiego.

         3+ Barbarę Sparty – od Jana Knopa i Teresy z Władysławowa z rodzinami.

31.01. 4 NIEDZIELA ZWYKŁA           

  8:00 + Annę Andrzeja Radków Józefę Ludwika Ciszewskich.

  9:30 + Mariannę w 1 rocz. śm. Edwarda i Tadeusza Krawczyk Elżbietę i Jerzego Deptuła.

  11:00  Za parafian.

  16:00 + Mariannę Stanisława Heluszków Annę Sabinę Stanisławę Stanisława Knopów i zm. z tych rodzin.

  8:30 Natolin + Reginę Ferdyn w 9 rocz. śm.

  10:00 Rębielice Szlacheckie O zdrowie Boże Błogosławieństwo opiekę Matki Najświętszej Dary Ducha Św.     
                                               w 18 rocz. urodzin Kacpra – od rodziców i rodzeństwa.

  11:30 Albertów + Zygmunta w rocz. śm. Annę Jolantę Janusza i zm. z rodz. Kopera.