OGŁOSZENIA PARAFIALNE XIV NIEDZIELA ZWYKŁA

04 Lipiec 2021r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

XIV NIEDZIELA ZWYKŁA

1.Dziś  Niedziela Adoracji Najświętszego Sakramentu  – z racji ograniczenia
   czasowego wystawienie tylko w Dankowie po sumie i po 16.00.

          2. Zbiórka do puszek na utrzymanie klasztoru karmelitanek w Kazachstanie.

         3. W liturgii we wtorek wsp. bł. Marii . Teresy Leduchowskiej we czwartek
              wsp. św. Jana z Dukli.

         4. Bóg zapłać za ofiary zebrane podczas odpustu w kapliczce św. Jana. Zebrano    
             2314 zł.

5. Bóg zapłać wczorajszym nowożeńcom za ofiarę 300zł. na Kościół i wystrój –
    za tydzień prosimy Rodziny z „ kolejki”.

         6. Do nabycia „ Niedziela” po 6 zł.