INTENCJE MSZY ŚW. 25 – 31. 10. 2021

INTENCJE MSZALNE 25 X–  31 X 2021 r.

PONIEDZIAŁEK 25.10.   

16:30 1+ Józefa Szczepaniaka – od rodz. Przybylskich i Dwornik z Albertowa.

          2 + Zdzisława Hobra – od rodz. Kierat Kęsik Jankowskich Kaniewskich.

17:00 1 + Mariana Kiedosa – od teściowej.

          2 + Tadeusza Szlachcica – od rodz. Ślązaków Mrugalskich.

          3 + Tadeusza Szlachcica – od Antka Pawlaka z rodz.

WTOREK 26.10.                                                                                      

16:30 1 + Józefa Szczepaniaka – od rodz. Mrowców Drabów i Henryki Grądys z rodz.

          2 + Władysławę Szczepaniak – od rodz. Mrowców Drabów i koleżanki Gieni z rodz.

17:00 1 + Lucynę Łapot – od męża Andrzeja i córki Ewy z dziećmi.

          2 + Bogdana Mania – od Michała Radka i sąsiadów Gwiździelów.

          3 + Pawła Karbowskiego – od szwagierki Magdaleny i szwagra Krzysztofa z rodzinami.

ŚRODA 27.10.    

16:30 1 + Jana Wilka – od kuzynów Mieczysława i Włodzimierza Gwiździelów z rodzinami.

          2 + Genowefę Bujalską – od rodz. Kumorów ze Zbrojewska oraz Albiny i Andrzeja Kęsik.

17:00 1 + Janusza Bociągę w 15 rocz. śm. i zm. z rodz. Bociągów.

         2 + Stanisława w 20 rocz. śm. Janinę Jana Tadeusza Wydmuchów Eleonorę Józefa Gurgul Teofila Marcjannę Kilan zm. z tych rodz. Renatę Luniak

 CZWARTEK 28.10.  Święto Świętych Apostołów Szymona iJudy Tadeusza   

16:30 1+ Andrzeja Kowalczyka w 1 rocz. śm – od rodziny.

          2 + Joannę Kozacką – od sąsiadów Olszewskich i od ucz. pogrz.

17:00 1+ Andrzeja Patorskiego w 14 rocz. śm. zm. z rodz. Patorskich – od rodziny.

          2+ Kazimierza w 9 rocz. śm. Władysławę Mońka.

          3 + Władysława Dobosza – od K G W Zbrojewsko

PIĄTEK 29.10.  

16:00 Droga Krzyżowa

16:30 1 Za ofiarodawców

          2 + Leszka Wąż – od ucz. pogrz.

         3+ Andrzeja Kowalczyka – od Ewy Modłasiak – Ryszczyk z mężem Stefanem oraz Joanny i Krzysztofa Kubanów.

17:00 1 + Danielę Kałuża – od sąsiadów Szymochów i Barbary Miszczak z mężem.

          2 + Mariannę Słomian – od rodz. Kotalów z Natolina i Baranów z Zajączek.

SOBOTA 30.10.   .

16:00 W 18 rocz. ur. Marioli Jankowskiej – od rodziców i rodzeństwa.

16:30 1+ Marcina Radek w 2 rocz. śm. i zm. z rodziny Radków i Łakomych.

         2+ Leonarda Mioduszewskiego – od chrześniaka Mariana i rodz. Majchrzaków.

17:00 1 +Mariannę Słomian w 1 rocz. śm. – od syna Krzysztofa z rodz.

          2 +Zygmunta Przygoda – od Wandy Strzelczyk i Jerzego Pijanowskiego z rodzinami.

  31.10. 31 NIEDZIELA ZWYKŁA       

  8:00  + Jerzego Padgórskiego – od wnuka Przemysława z żoną.

  9:30  + Genowefę Wacława Walerię Piotra Małek Bronisławę Stanisława Boratyn.

  11:00  Za Parafian

             Roczek Bogusław Juszkiewicz.

  16:00 + Władysława w 50 rocz. śm. Leszka Zofię Koniecznych zm. z rodz. Koniecznych Luniaków Mońków Troninów.

 8:30 Natolin +Walerego Kistela w 1 rocz. śm.

 10:00 Rębielice Szl. + Jerzego Pytlik w 1 rocz. śm. – od córki z rodz. Natalię Adama Dądela – od syna Mirosława z rodz.

 11:30 Albertów + Antoninę Sieję – od rodz. Szlązaków Sykułów i Janiny Krakowiak z rodz. z Krzepic .