INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 17. I – 23. I 2022 r.

INTENCJE MSZALNE 17 I – 23 I 2022 r.

PONIEDZIAŁEK 17.01.  wsp św. Antoniego opata,

17:00 1 + Józefa Międłe w 37 rocz. śm. i zm. z rodz. Międłów i Siejków.

          2 + Mieczysława Czuprynę – od Reni i Franka Kiepurów z rodz. i rodz. Zająców.

         3 + Janinę Łosik – od Schwałkowskich z Blachowni

WTOREK 18.01.                                                                                      

17:00 1+ Stanisława Mikosia – od Elżbiety Łosik z rodz.

          2+ Henryka Małoszyca – od kuzynka Stefana Wydmucha.

          3+ Mariana Wróblewskiego – od ucz. pogrz.

ŚRODA 19.01.   wsp. św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa

17:00 1 W intencji ks. Proboszcza z racji imienin – od pań Gieni i Wiesi.

         2 W intencji ks. Proboszcza z racji imienin – od Żywego Różańca.

         3 W intencji ks. Proboszcza z racji imienin – od Liturgicznej Służby Ołtarza.

 CZWARTEK  20.01.     

17:00 1 + Longina Zofię Kowalczyków – od siostry Janiny i Marana Kowalczyka z rodz.

          2 + Henryka Szarugę – od Magdaleny Sedun z dziećmi.

          3 + Annę Kocot – od Wiktorii Wydmuch z rodz. i kuzyna Józefa z rodz.

PIĄTEK  21.01.  wsp. św. Agnieszki , dziewicy i męczennicy  

17:00 1+Aleksandra Czuprynę w rocz. śm. zm. z rodz. Czuprynów Okuła Głąb Michalak i Eugeniusza

             Słomiana

         2+ Mirosława Biernackiego – od Ani Mrugacz z rodz.

         3 + Andrzeja Gwiździela – od Krzysztofa i Roberta Troczka z rodzinami.

SOBOTA  22 .01.

17:00 1 + Helenę Szczepaniak w rocz. śm. Antoniego Szczepaniak i zm. z rodz.

         2 + Edwarda Szczepaniaka – od wnucząt i prawnucząt.

         3 + Henryka Trojaka w 5 rocz. śm. i zm. z tej rodziny – od najbliższych.

  23.01.   3  NIEDZIELA ZWYKŁA       

  8:00  + Marka Kudra – od rodz. Szczepaniaków .

  9:30  + Anastazję Stefana Mariana Strzelczak zm. z rodz. Strzelczak i Szczepaniak.

  11:00  Z racji imienin ks. Proboszcza od Rady Parafialnej i rodz. Juszkiewiczów.

  16:00 + Józefa w 11 rocz. śm. Mariannę Franciszkę Jana Edwarda Brzósków.

 8:30 Natolin + Stanisława Krawczyka w 3 rocz. śm. Romana Emilię Włodarczyk zm z rodz. Krawczyków.

 10:00 Rębielice Szl. + Tomasza Kocika w 15 rocz. śm. Józefa Franciszkę Kocik Jana Władysławę Kiedos i zm.
                                    z rodziny.

 11:30 Albertów + Marię Otworowską – od brata Krzysztofa z rodz. i Grzegorza Otworowskiego.