Odpust ku czci św. Stanisława BM – Danków 8.05.2022r.

W niedzielę 8.05.2022 r. parafia Danków przezywała odpust ku czci św. Stanisława BM. Przez cała niedzielę Słowo Boże głosił ks. dr Adam Fogelman – wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym w Częstochowie. O godzinie 12.00 została odprawiona uroczysta suma odpustowa z procesją. Oprawę całej uroczystości zapewniła obecność strażaków, chóru, orkiestry, ministrantów i lektorów, dziewczynek sypiących kwiatki oraz osób niosących feretrony. Wszystkim serdecznie dziękujemy.