Intencje Mszy św. 11.07 – 17.07.

INTENCJE MSZALNE 11 VII – 17 VII  2022 r.

PONIEDZIAŁEK 11.07.  święto św. Benedykta opata patrona Europy

17:30 1+Stanisławę Ślązak – od Agnieszki Kuc z rodz. i sąsiadów Bujalskich.

          2+Bogdana Włodarczyka – od córki Alicji z rodz.

18:00 1+Tadeusza Łosika – od wnuka Filipa.

          2+Mateusza Lewandowskiego – od teściów Doroty i Jacka Psykała.        

WTOREK 12.07.   wsp. św. Brunona z Kwerfurtu Bp i M                                                                                

17:30 1+Eugenię Michalak – od wnuczek Kamili i Patrycji z rodz.

         2+Jana Kilana – od mamy i całej rodziny Ani.

18:00 1+Józefa Weronikę Alojzego Janinę Stanisława Dudków Sabinę Jana Drabów Adama Westera.                                                                                  

          2+Józefa Cieślaka – od wnuka Kamila z rodz.

ŚRODA 13.07.  wsp. św. pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta

17:30 1+Józefa Konc – od rodz. Kotyniów.

          2+Kazimierę Huptas – od wnuka Krzysztofa z rodz.

18:00 1+Kazimierę Kawalec – od Grażyny i Barbary.

          2+Helenę Dądela – od syna Krzysztofa z rodz.

CZWARTEK 14.07

17:30 1+Aleksego Radka – od siostrzeńca Jacka Nicponia z rodz i siostrzenicy Barbary Psik z rodz..

          2+Sabinę Radek – od córki Jolanty z mężem.

18:00 1+Stanisława Karonia w 24 rocz. śm i zm. z rodz. Karoniów.

          2+Janinę Kot – od Romka Kilana z rodz.

 PIĄTEK 15.07.   wsp. św. Bonawentury bp i doktora Kościoła.

17:30 1+Jacka Wielocha – od kolegów z firmy Del – Trans oraz Ilony i Marka Wiktor.

          2+Krystynę Wieloch – od rodz. Kilan i Bugaj oraz prac. firmy „Nessa”.

18:00 1+Stefana w rocz. śm. Józefę Annę Knopów Anielę Antoniego Pyrdków Franciszkę Franciszka Luniaków.

          2+Józefa Ferdyna – od Jadwigi Ferdyn i Heleny Kasprzak z Cz – wy oraz Jadwigi Kistela z rodz.

SOBOTA  16 .07.  wsp. NMP z góry Karmel

14:00 Ślub Pyrak – Heluszka.

18:00 1+Kazimierę w 21 rocz. śm. Mariannę Franciszka Kilan Anielę Bronisławę Wacława Mazurek Tadeusza Jasnowskiego.

          2+Kazimierza w 20 rocz. śm. Zofię Mariana Adama Westerów.

17.07. 16 NIEDZIELA ZWYKŁA    

  8:00 +Helenę Mieczysława Słomian Mariannę Stanisława Tasarz Zenonę Kasprzak Krzysztofa Pieknik.

 9:00 Rębielice Szl +Magdalenę w 13 rocz. śm. Weronikę Tadeusza Władysławę Jana Kiedos Kazimierę Antoniego Kilan.

9:30 Natolin +Marię Helt – od córki Aleksandry z rodz.

10:15 Albertów +Kazimierę Aleksandra Przybylskich w rocz. śm.i zm. z rodz. Przybylskich i Ferdynów.

11:00 Za Parafian.

16:00 +Czesława Koniecznego z racji imienin.