Albertów

KAPLICA W ALBERTOWIE

pw. Św. Anny

Staraniem byłego Proboszcza Parafii ks. kan. Czesława Chwała i mieszkańców Albertowa i Chwałkowa został wybudowany Kościół filialny w Albertowie. Uroczyste poświęcenie miało miejsce 16 listopada 1986 roku dokonał go biskup Tadeusz Szwagrzyk.

Choć Kościół Filialny w Albertowie jest najmniejszą Kaplicą na terenie Parafii Danków to jednak dla mieszkańców jest szczególnym miejscem wspólnej modlitwy.

Ks. Proboszcz troszczy się, aby także i ta Kaplica była utrzymana w jak najlepszym stanie. Dzięki ofiarności mieszkańców Albertowa i Chwałkowa, a także ludzi dobrej woli w Kaplicy zostało wykonanych wiele prac i inwestycji. Dach Kaplicy został poprawiony. Wszystkie okna zostały wymienione i zamontowane. Zostały wykonane schody zewnętrzne, a także wymienione na nowe wszystkie meble w zakrystii głównej i bocznej. Również w tej Kaplicy jest ogrzewanie w okresie zimowym.

W trosce o godne przechowywanie Najświętszego Sakramentu ks. Proboszcz zakupił nowe Tabernakulum do kaplicy w Albertowie i szaty liturgiczne. Dzięki ofiarności wiernych Kaplica w Albertowie ma nowe Księgi Liturgiczne i śpiewniki kościelne.

Podobnie jak w pozostałych Kaplicach również i tu co roku przed odpustem ku czci św. Anny odbywa się Nowenna. W procesji do Kaplicy zostaje wniesiony łaskami słynący obraz Matki Bożej Dankowskiej, a wierni modlą się przez kolejne dni dziękując Bogu za wszelkie łaski i proszą o Błogosławieństwo. Wierni gromadzą się na Nabożeństwa w całym roku liturgicznym. W I piątki miesiąca korzystają z Sakramentu Pokuty i Pojednania.