Duszpasterze

Proboszcz – Kustosz Sanktuarium
Ks. kan. Henryk DUSZA, mgr teologii, ur. 26.03.1963 r. Mosty.
Święcenia Kapłańskie przyjął 14.05.1989 r.
W parafii pełni funkcje Proboszcza i Kustosza Sanktuarium od 2005 r.

Wikariusz – Ks. Łukasz KORCZAK, mgr teologii, ur. 14.06.1982 r. Zawiercie.
Święcenia kapłańskie przyjął 30.05.2009 r.
W parafii Danków od września 2019 r.

Poprzedni Proboszcz
+ Ks. kan. Czesław Antoni CHWAŁ.
W parafii Danków od 1973 r. do 2005 r. Wieloletni Proboszcz, budowniczy trzech kościołów filialnych na terenie parafii. Jego staraniem łaskami słynący obraz Najświętszej Maryi Panny Dankowskiej został koronowany 25.05.2002 r.

„Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie,
A światłość wiekuista niechaj mu świeci na wieki wieków. Amen ”