Koronacja

25 maja 2002 r. na stałe wpisze się w kronikę parafii pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Dankowie, jako niezwykła i historyczna data. Tego dnia abp Stanisław Nowak, wraz z biskupami pomocniczymi Antonim Długoszem i Janem Wątrobą dokonał aktu koronacji koronami biskupimi słynącego łaskami obrazu Matki Bożej Dankowskiej. To szczególne wydarzenie, znak hołdu i czci dla Maryi, jest ukoronowaniem wyjątkowej obecności Matki Boga w dankowskim sanktuarium.

Przygotowanie do uroczystości koronacyjnej rozpoczęło się 29 sierpnia 2001 r. dziewięciomiesięczną nowenną. Prowadzili ją ojcowie redemptoryści z Tuchowa. Od 19 maja br. w sanktuarium trwały misje święte przed koronacją.

Na uroczystość koronacyjną przybyli do Dankowa abp Stanisław Nowak, bp Antoni Długosz, bp Jan Wątroba, ks. inf. Zenon Janyszek, a także kapituły: katedralna, radomszczańska, wieluńska i zawierciańsko-żarecka wraz ze swoimi księżmi prepozytami. Przybyło także Wyższe Seminarium Duchowne z rektorem, ks. dr. Włodzimierzem Kowalikiem, księżmi przełożonymi i profesorami. Obecni byli także księża naszej archidiecezji, zakonnicy i zakonnice. W tej doniosłej chwili nie zabrakło w Dankowie władz państwowych i samorządowych: wojewody śląskiego Marka Sztolcmana, starosty kłobuckiego Jerzego Kułaczka, wójta gminy Lipie Stanisława Sieji, burmistrzów i wójtów powiatu kłobuckiego, a także przedstawicieli służby zdrowia i policji, OSP z dekanatu krzepickiego i wiernych. Uroczystość koronacji uświetnił śpiew chóru Wyższego Seminarium Duchownego, kwartet z Opery Narodowej w Warszawie i chór parafialny z Dankowa. Nie zabrakło także zespolonej orkiestry strażackiej z Krzepic, Starokrzepic i Zajączek.

Uroczystość rozpoczęła się w piękny sobotni dzień 25 maja o godz. 10.30 procesją z obrazem Matki Bożej Dankowskiej z kościoła do ołtarza koronacyjnego na wałach dankowskich. Na początku Mszy św. kustosz sanktuarium, ks. kan. Czesław Chwał, powitał dostojnych gości, podziękował za przybycie i poprosił Księdza Arcybiskupa o koronację obrazu, wszystkich zaś wiernych o gorącą modlitwę podczas tej wyjątkowej liturgii. Następnie ks. inf. Zenon Janyszek odczytał Dekret Koronacyjny. W homilii Ksiądz Arcybiskup wskazał na znaczenie koronacji, która jest wyrazem wdzięczności ludu ziemi krzepickiej, ludu Jury Częstochowsko-Wieluńskiej za wielowiekową opiekę i orędownictwo Bogurodzicy. „Danków, podobnie jak Jasna Góra – powiedział Ksiądz Arcybiskup – to znak zwycięstwa Polaków. Te miejsca oparły się potopowi szwedzkiemu. Mogło się to dokonać dzięki pomocy Maryi, która jest tam obecna w cudownych obrazach. Ta obronna ziemia to symbol siły wiary ludzi tutaj żyjących. Maryja w tutejszym cudownym Wizerunku nieustannie wspiera miejscowy lud i wyprasza u Boga potrzebne mu łaski”. Ksiądz Arcybiskup wskazał także na symbolikę tego obrazu, będącego wierną kopią Czarnej Madonny Jasnogórskiej. Mówił, że „Maryja w tym wizerunku pokazuje swoją dłonią na Jezusa, daje Go nam. Maryja w tej ikonie wciąż przypomina, że należymy do Chrystusa i dlatego Chrystus jest dla nas najważniejszy. W XXI w. nadal chcemy należeć do Jezusa, bo tylko On daje nam nadzieję na przyszłość, potrafi zaspokoić nasze najgłębsze pragnienia”.

Następnie Arcypasterz wraz z Biskupami Pomocniczymi dokonał aktu koronacji. „Boże, wejrzyj łaskawie na tych, którzy wieńczą koroną wizerunek Matki Twojego Syna, wyznają, że Twój Syn jest Królem Wszechświata, i wzywają opieki Najświętszej Dziewicy jako Królowej. Idąc śladami Jezusa i Maryi – mówił Ksiądz Arcybiskup – niech służą Tobie, a wypełniając przykazanie miłości, spieszą sobie wzajemnie z pomocą. Niech przez pokorne życie na ziemi zasłużą na wywyższenie w niebie, gdzie Ty wieńczysz koroną chwały tych, którzy Tobie wiernie służą”.

Kustosz sanktuarium – ks. kan. Czesław Chwał dokonał następnie wobec nowo ukoronowanej ikony Maryi aktu przyrzeczenia i ślubowania. ” Przyrzekam i ślubuję stać wiernie na straży tego sanktuarium, czynić wszystko, by świątynia dankowska była godnym miejscem kultu należnego Matce Bożej i pilnie strzec łaskami słynącego obrazu Matki Bożej, od przeszło 350 lat czczonego i otaczanego miłością przez pokolenia wiernych parafii dankowskiej. Przyrzekam też wraz z całą wspólnotą parafialną dołożyć wszelkich starań, aby Matka Boża Dankowska była czczona w naszej archidiecezji częstochowskiej”.

Na zakończenie tej pięknej uroczystości wszystkim przybyłym podziękował Ksiądz Proboszcz i wójt gminy Lipie Stanisław Sieja. W ten sposób archidiecezja częstochowska otrzymała kolejny znak szczególnej obecności Bogurodzicy na naszej ziemi. Niech to będzie zachęta do pogłębienia pobożności maryjnej i ufnego uciekania się o pomoc do Matki Boga, a zarazem Matki każdego z nas. Kiedy zaś będziemy odwiedzać okolice Jury Częstochowsko-Wieluńskiej, nie zapomnijmy udać się do Sanktuarium Matki Bożej Dankowskiej, by prosić Ją o opiekę.

Źródło: Radosław Rychlik, Tygodnik Niedziela