Rębielice Szlacheckie

KAPLICA W RĘBIELICACH SZLACHECKICH – SZYSZKOWIE

pw. Św. Antoniego z Padwy

Staraniem byłego Proboszcza Parafii ks. kan. Czesława Chwała i mieszkańców Rębielic Szlacheckich i Szyszkowa został wybudowany Kościół filialny w Rębielicach Szlacheckich. Uroczyste poświęcenie miało miejsce 13 czerwca 1990 roku dokonał go biskup Tadeusz Szwagrzyk.

Kościół Filialny w Rębielicach Szlacheckich jest największą kaplicą na terenie Parafii Danków. Staraniem mieszkańców Rębielic Szlacheckich i Szyszkowa, a także ks. Proboszcza kaplica jest na bieżąco upiększana i przygotowywana do uroczystej konsekracji.

Na przestrzeni lat ks. Proboszcz wraz z mieszkańcami podejmował wiele ważnych inwestycji. Jednak w listopadzie 2013 r. w Kaplicy miał miejsce pożar. Po ugaszeniu i wstępnych oględzinach okazało się, że będą potrzebne natychmiastowe prace remontowe w celu przywrócenia dawnej świetności Kaplicy. Kaplica została gruntownie odnowiona i pomalowana w środku. Urządzono i wyposażono kotłownie, dzięki temu w okresie zimowym jest ogrzewana. Zostały wymienione wszystkie okna. Wykonano nastawę w prezbiterium i kolumny. Kaplica została wyposażona w marmurowy ołtarz i ambonę. Również balaski ołtarzowe oddzielające prezbiterium od nawy głównej zostały wykonane z marmuru. W toku prac remontowych zostały wymienione wszystkie krzesła i meble w zakrystii. W czasie pożaru zostały zniszczone księgi i szaty liturgiczne, dlatego zostały zakupione nowe.

Kaplica w Rębielicach Szlacheckich posiada również kaplicę przedpogrzebową, która została wyposażona w niezbędne materiały i paramenty.

Dzięki trosce ks. Proboszcza w kaplicy zainstalowano nowe Tabernakulum.

Miejscowa społeczność, a szczególnie dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Rębielicach Szlacheckich bardzo licznie gromadzi się na różnych nabożeństwach i wspólnej modlitwie w Kaplicy.

Mając na uwadze dobro duchowe mieszkańców, podobnie jak w pozostałych kaplicach również i tutaj przed uroczystością Odpustową ma miejsce Nowenna. Rozpoczyna się ona procesją Maryjną, w której przy asyście OSP Rębielice Szlacheckie i OSP Szyszków do kaplicy wnoszony jest łaskami słynący obraz Matki Bożej Dankowskiej. Wierni bardzo licznie gromadzą się na tej uroczystości, a potem przez kolejne dni Nowenny wspólnie z kapłanami trwają na modlitwie.

W Kaplicy odprawiane są: nabożeństwa październikowe, majowe, czerwcowe. Także w każdy I piątek miesiąca wierni mają możliwość skorzystania z Sakramentu Pokuty i Pojednania.