Sakrament Małżeństwa

Sakramentu małżeństwa nie udziela ksiądz. Udzielają go sobie SAMI MAŁŻONKOWIE, wiążąc się przed Bogiem wzajemną przysięgą. Ponieważ jednak małżeństwo jest sprawą publiczną, dotyczącą nie tylko Tych Dwojga – czynią to przed kapłanem lub diakonem jako przedstawicielem Wspólnoty Kościoła, który w jej imieniu odbiera przysięgę małżeńską. Ślub uczyniony w Kościele pociąga za sobą Boże błogosławieństwo, które jeśli przyjęte z wiarą – stanowi najpewniejszą gwarancję trwałości i powodzenia związku.

UWAGA: przygotowania do sakramentu małżeństwa mają dość DŁUGĄ I ZŁOŻONĄ PROCEDURĘ, której raczej nie da się skrócić. W kancelarii oczekuje się OBOJGA NARZECZONYCH NIE PÓŹNIEJ NIŻ 3 MIESIĄCE PRZED PLANOWANYM ŚLUBEM. Wiąże się to z koniecznością: ogłoszenia zapowiedzi by sprawdzić publicznie, czy nikt nie ma zastrzeżeń co do małżeńskiej uczciwości kandydatów (inne zobowiązania itp.); przeprowadzenia rozmów kanonicznych, na podstawie których, w razie wątpliwości, można stwierdzić, czy małżeństwo było zawarte ważnie; odbycia przez Narzeczonych kursu przedmałżeńskiego.

Aby zawrzeć sakrament małżeństwa należy:
– zgłosić się do kancelarii parafialnej 6 miesięcy przed planowanym terminem ślubu;
– przedłożyć następujące dokumenty:

 1. dowody osobiste;
 2. zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne gdy małżonkowie chcą, aby ślub
  kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne – tzw. ślub konkordatowy) lub
  akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny.
 3. aktualne, tj. z datą do sześciu miesięcy wstecz, metryki chrztu (podst.: Instrukcja
  Episkopatu Polski o przygotowaniu do zawarcia Małżeństwa w Kościele katolickim w n.
  96 „… dokumentem kościelnym jest metryka chrztu św. wydana nie wcześniej niż 6
  miesięcy przed zgłoszeniem się zainteresowanych do duszpasterza …”). „świeżość”
  metryki daje pewność, że nie ma mowy o bigamii lub innej nieprawidłowości, ponieważ
  na metryce chrztu odnotowuje się zawarte małżeństwo kościelne, święcenia lub śluby
  zakonne, czasem poświadcza się też sakrament bierzmowania
 4. świadectwo bierzmowania;
 5. ostatnie świadectwo nauki religii;
 6. zaświadczenie o ukończonym kursie przedmałżeńskim;
  Uwaga: W naszej Archidiecezji kursy przedmałżeńskie prowadzone są w
  Archidiecezjalnym Ośrodku Duszpasterstwa Rodzin „NAZARET”.
  www.nazaret.pro
  Wieluń: tel. 502 455 954
  Radomsko: tel. 502 455 984
  Częstochowa: tel. 504 843 975