Żywy Różaniec

WSPÓLNOTA ŻYWEGO RÓŻAŃCA
w parafii św. Stanisława BM w Dankowie.

Żywy Różaniec jest wspólnotą osób, które w duchu odpowiedzialności za Kościół i świat i w wielkiej prostocie otaczają modlitewną opieką tych, którzy najbardziej jej potrzebują i są wskazani zwłaszcza w Papieskich Intencjach Apostolstwa Modlitwy. Szczególnym przywilejem członków jest wierna, codzienna odpowiedź na prośbę Matki Bożej, kierowaną w każdym kolejnym objawieniu – aby odmawiać różaniec. Modlitwa ta wielokrotnie zmieniała bieg historii, przynosi też łaskę wzrostu w wierze – aż do świętości; ma moc egzorcyzmu.

Modlitwa różańcowa powstała w XII w., w trudnych czasach rozkwitu herezji katarów. Św. Dominikowi objawiła się Matka Boża i poleciła, aby nie tylko głosił kazania, lecz połączył je z odmawianiem Psałterza Najświętszej Maryi Panny, czyli modlitwy złożonej ze 150 Zdrowaś Mario (tyle jest Psalmów w Piśmie św.) i 15 Ojcze nasz. Odmawianie Psałterza NMP porównywano do ofiarowania Matce Bożej 150 róż, dlatego tę modlitwę nazwano wieńcem z róż czyli różańcem. Modlitwa różańcowa jest niezwykle skuteczna. Okazała się wspaniałą bronią przeciw błędom herezji.

Od połowy XIX wieku najbardziej popularną różańcową wspólnotę modlitewną stanowi Stowarzyszenie Żywego Różańca, założone przez Paulinę Jaricot (1799–1862) w Lyonie w roku 1826. Papież Grzegorz XVI zatwierdził Stowarzyszenie i uczynił jego patronką rzymską męczenniczkę – Św. Filomenę. Żywy Różaniec w krótkim czasie rozprzestrzenił się w całej wyniszczonej rewolucjami i krwawymi rozruchami Francji, a następnie na całym świecie. Do Polski dotarł jeszcze w XIX wieku i istnieje w niemal każdej parafii.
W stulecie powstania, 3 maja 1922 roku, papież Pius XI uczynił go Papieskim Dziełem Rozkrzewiania Wiary i polecił wprowadzić w całym Kościele
Członkowie Żywego Różańca podzieleni są na 20 osobowe grupy zwane „Żywymi Różami”, a każda z tych osób codziennie we własnym zakresie odmawia jedną dziesiątkę różańca. Każda osoba przez miesiąc rozważa jedną, przydzieloną jej Tajemnicę Różańca Świętego, w ten sposób codziennie odmawiamy cały różaniec. Członkowie Róży korzystają z łask, jakie mogliby otrzymać, sami odmawiając cały Różaniec.

Bardzo istotne jest to, że wszyscy członkowie Róży modlą się w tej samej intencji, która jest również zmieniana co miesiąc.

Członkowie Żywego Różańca mają na celu, za pomocą wspólnej modlitwy, utrzymać się w wierności Bogu, wytrwać w dobrym i bronić od złego siebie i bliźnich. Chcą wielbić Maryję i naśladować jej cnoty. Powinni wystrzegać się ciężkich grzechów, nie tylko sami ich unikać ale i innych od tych występków odwodzić i przed nimi przestrzegać.

W odmawianiu różańca do istoty należy przylgnięcie sercem, to znaczy rozumem i wolą – oczywiście w wierze, nadziei i miłości – do Chrystusa i Maryi w danej tajemnicy.
Właśnie to przylgnięcie, a nie samo powtarzanie 10 razy Zdrowaś Maryjo, stanowi o tym, że jest to modlitwa „różańcowa”, ustna i myślna, zewnętrzna i wewnętrzna, angażująca całego człowieka.

Dzięki staraniom poprzedniego Proboszcza parafii Danków ks. kan. Czesława Chwała, a także obecnego Kustosza naszego Sanktuarium Ks. kan. Henryka Duszy parafia dankowska może poszczycić się wielkim zastępem ludzi, którzy modlą się Modlitwą Różańcową.
Szczególny rozkwit Kół Żywego Różańca w naszej parafii przypada na lata kiedy duchową i formacyjną opiekę sprawował nad tą wspólnotą ks. Mirosław Chrzęstek – wikariusz. Dzięki jego staraniom Żywy Różaniec w Parafii Danków to 23 róże! A więc „ARMIA LUDZI”, którzy modlą się na Różańcu wypraszając dla siebie i innych potrzebne łaski.

Obecnie opiekę nad Żywym Różańcem sprawuje ks. Łukasz Korczak – wikariusz.
Wspiera go p. Maria Karoń, której serdecznie dziękujemy za trud i poświęcenie.

 1. KOŁO ŻYWEGO RÓŻAŃCA św. Ojca Pio z Lipia
  Zelator: MARIA BRZEZIŃSKA
 2. KOŁO ŻYWEGO RÓŻAŃCA św. Jana Pawła II z Lipia
  Zelator: MARIA GALLE
 3. KOŁO ŻYWEGO RÓŻAŃCA Matki Bożej Różańcowej
  Zelator: Wiesława Wydmuch
 4. KOŁO ŻYWEGO RÓŻAŃCA św. Józefa
  Zelator: ZOFIA CIEŚLAK
 5. KOŁO ŻYWEGO RÓŻAŃCA Matki Bożej Różańcowej
  Zelator: IRENA HERTMAN
 6. KOŁO ŻYWEGO RÓŻAŃCA Matki Bożej Królowej Korony Polskiej
  Zelator: KRYSTYNA KUC
 7. KOŁO ŻYWEGO RÓŻAŃCA Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny – RÓŻA MĘSKA
  Zelator: JAN KUC
 8. KOŁO ŻYWEGO RÓŻAŃCA Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny
  Zelator: EWA MIĘDŁA
 9. KOŁO ŻYWEGO RÓŻAŃCA Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny
  Zelator: MAŁGORZATA JABŁONKA
 10. KOŁO ŻYWEGO RÓŻAŃCA Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny
  Zelator: RENATA KOCOT
 11. KOŁO ŻYWEGO RÓŻAŃCA Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny
  Zelator: EWA KLUSZCZYŃSKA
 12. KOŁO ŻYWEGO RÓŻAŃCA Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny
  Zelator: MAGDALENA MRUGACZ
 13. KOŁO ŻYWEGO RÓŻAŃCA Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny – RÓŻA MĘSKA
  Zelator: MARIAN MRUGACZ
 14. KOŁO ŻYWEGO RÓŻAŃCA Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny – RÓŻA MĘSKA
  Zelator: MAREK KLUSZCZYŃSKI
 15. KOŁO ŻYWEGO RÓŻAŃCA Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny
  Zelator: ANNA OSIEWACZ
 16. KOŁO ŻYWEGO RÓŻAŃCA Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny
  Zelator: JOANNA IZYDORCZYK
 17. KOŁO ŻYWEGO RÓŻAŃCA Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny
  Zelator: BOGUMIŁA LADRA
 18. KOŁO ŻYWEGO RÓŻAŃCA Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny
  Zelator: ALICJA WARZYCHA
 19. KOŁO ŻYWEGO RÓŻAŃCA Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny
  Zelator: ALEKSANDRA DUDZIŃSKA
 20. KOŁO ŻYWEGO RÓŻAŃCA Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny
  Zelator: AGNIESZKA PLAMIANIAK
 21. KOŁO ŻYWEGO RÓŻAŃCA Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny
  Zelator: WIESŁAWA PYRAK
 22. KOŁO ŻYWEGO RÓŻAŃCA św. Rity – RÓŻANIEC RODZICÓW ZA DZIECI
  Zelator: HALINA ŻURAWSKA
 23. KOŁO ŻYWEGO RÓŻAŃCA Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny
  Zelator: DOMINIKA SOŚNIAK

Wszystkim, którzy modlą się i należą do Żywego Różańca naszej parafii z głębi serca dziękujemy.

Jeżeli ktoś czuję potrzebę i chęć przystąpienia do naszej wspólnoty prosimy zgłosić się do księży lub p. Marii Karoń.
SPOTKANIA FORMACYJNE – pierwszy poniedziałek każdego miesiąca po Mszy Św. wieczornej
WSPÓLNA MODLITWA – pierwsza sobota miesiąca – nabożeństwo różańcowe po Mszy Św.

„Zachęcam wszystkich, a w szczególny sposób chrześcijańskie rodziny, aby podążając codzienną drogą wierności, szukały w różańcu umocnienia i oparcia.”

Św. Jan Paweł II