Sakramenty święte

Chrzty:
- przez cały rok w niedziele.

Zgłoszenie chrztu:
- zgłaszając chrzest rodzice przynoszą akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego;
Dane rodziców chrzestnych:
- imię i nazwisko, wiek, zawód, miejsce zamieszkania
- rodzicami chrzestnymi mogą być osoby samotne lub żyjące w legalnym sakramentalnym związku małżeńskim, które są ochrzczone oraz bierzmowane i są obecnie praktykującymi katolikami.

Pierwsza Komunia święta:
- Uroczystość Trójcy Przenajświętszej;

Sakrament Pojednania:
Spowiedź św. codziennie przynajmniej 15 min. przed Mszy Świętą

Sakrament Namaszczenia Chorych:
- w czasie odwiedzin chorych oraz podczas każdych rekolekcji parafialnych;
- w nagłych potrzebach o każdej porze.

Sakrament małżeństwa:
Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej na trzy miesiące przed ślubem i przynoszą ze sobą:
- świadectwa chrztu (ważne 3 miesiące),
- świadectwa ukończenia katechizacji w zakresie szkoły ponadpodstawowej,
- świadectwa tożsamości,
- zaświadczenie USC stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (ważne 3 miesiące)

Pogrzeby:
- Termin pogrzebu ustalamy najpierw w kancelarii parafialnej a potem dopiero w zakładzie pogrzebowym.
- Przed pogrzebem dostarczamy do kancelarii akt zgonu wystawiony przez lekarza i potwierdzony przez USC, a także, jeśli śmierć nastąpiła poza parafią (np. w szpitalu), zaświadczenie o zaopatrzeniu świętymi sakramentami (wydaje kapelan szpitala lub proboszcz parafii).

Na chrzest dziecka lub pogrzeb z obcej parafii potrzebne jest pozwolenie proboszcza właściwej parafii. Natomiast na chrzest lub pogrzeb mieszkańca parafii św. Stanisława jest zgoda proboszcza tej parafii.